גניבת זרע – גניבה לכל דבר ועניין

הגבר

 הגבר, ברור; כופים עליו עכשיו אבהות / תשלום מזונות לשני עשורים קדימה, בסיטואציה שהייתה מבחינתו סטוץ בלבד או לפחות, היעדר מוחלט של כוונה למסד קשר ו/או להביא ילד עם האישה הזו.

בנוסף, כמובן, תתלווה לכך התחושה הקשה של "עבדו עלי" ו-"מנצלים אותי" – ולא סתם; התחייבות של מאות אלפי שקלים במזונות עד הגיע הילד לגיל 18 / 21

הוא יצטרך לעמוד בנטל הוכחה שהאישה הטעתה אותו כמו למשל: אני לוקחת גלולות, אני עקרה, כרתו לי רחם (כן כן, גם טענות כאלה יכולות להישמע)

האישה

היא הרי תכננה את הכל ובכוונת מכוון. מובן שהיא תכחיש. היא תאמר כי לא אמרה שום דבר כזה והגבר פשוט לא נזהר / לא נזהר מספיק..

אגב, גם אם יטען הגבר שהשתמש בקונדום זה לא יעזור לו.

אם תתקבל טענת הגבר, היא תפסיד פעמיים;

היא תהייה צפויה לבדיקת רקמות – ואם יוכח שהגבר אינו האבא, הוא ממזר על-פי היהדות, ויהיה נעדר אב, גם ברישומי משרד הפנים, וגם בפועל כנראה..

היא תצטרך לפרנס את הילד הזה לבד, מה שאם הייתה לוקחת בחשבון כאפשרות, אולי הייתה נמנעת מהגניבה.

אם לא תתקבל טענת הגבר / יוכח שהוא האבא הביולוגי, אמנם הוא יהיה חייב במזונות, אך היא, תהייה צפויה לתביעת נזיקין אזרחית. תביעות כאלה מצליחות יותר ויותר בשנים האחרונות.

כתבו לנו

בהיבטו של הדין, יסתמך בית המשפט בתביעות כאלה על סעיף 56 לפקודת הנזיקין נוסח חדש המגדיר תרמית כעוולה נזיקית ואשר זה דברו:

"תרמית היא הֶצֵג כוזב של עובדה בידיעה שהיא כוזבת או באין אמונה באמיתותה או מתוך קלות-ראש, כשלא אכפת למציג אם אמת היא או כזב, ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על פיו; אולם אין להגיש תובענה על היצג אלא אם היה מכוון להטעות את התובע, אף הטעה אותו, והתובע פעל על פיו וסבל על ידי כך נזק ממון."

כדי שתובע (כל תובע ובכל עניין) יוכל לרתום לטובתו את סעיף 56 לפקודת הנזיקין, עליו לעמוד בחמישה תנאים מצטברים:

  1. שהנתבע/ת הציגו בפניו עובדה כוזבת ("מבצע התרמית");
  2. מבצע התרמית שהציג את אותה עובדה כוזבת בפני התובע, בעצמו לא האמין בה;
  3. מבצע התרמית התכוון לכך שהתובע יוטעה על ידו ואף הפעל בהסתמך על העובדה כביכול שעמדה בבסיס ההטעייה;
  4. התובע אכן נפל קורבן לאותה תרמית ופעל בהסתמך עליה;
  5. כתוצאה מכך ניזוק התובע בנזק ממוני.

בהתקיים התנאים הנ"ל, בית המשפט עשוי להעדיף את גרסתו של התובע על פני גרסתה של הנתבעת, ואף לקבוע ממצאים פוזיטיביים לפיהם הנתבעת הונתה ורימתה את התובע במודע ובכוונת מכוון.

גלילה למעלה
Play Video
דילוג לתוכן