חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962

מעמד אישי ומשפחה – כשרות משפטית

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: כשרות משפטית

Go

5

סעיף 1

כשרות לזכויות ולחובות

Go

6

סעיף 2

כשרות לפעולות משפטיות

Go

6

סעיף 3

קטינות ובגירות

Go

6

סעיף 4

פעולות של קטין

Go

6

סעיף 5

ביטול פעולות של קטין

Go

6

סעיף 6

סייג לביטול פעולות

Go

6

סעיף 6א

פעולות בטלות

Go

6

סעיף 7

פעולות טעונות אישור בית המשפט

Go

6

סעיף 8

הכרזת פסלות

Go

6

סעיף 9

פעולות של פסול דין

Go

6

סעיף 10

ביטול ההכרזה

Go

6

סעיף 11

חישוב גיל

Go

6

סעיף 12

חזקת תאריך הלידה

Go

6

סעיף 13

שמירת דינים

Go

6

סעיף 13א

המרת דתו של קטין

Go

6

 

פרק שני: הורים וילדיהם הקטינים

Go

7

סעיף 14

מעמד ההורים

Go

7

סעיף 15

תפקידי ההורים

Go

7

סעיף 16

חובת ציות הקטין

Go

7

סעיף 17

קנה מידה לחובת ההורים

Go

7

סעיף 18

שיתוף בין ההורים

Go

7

סעיף 19

הכרעת בית המשפט

Go

7

סעיף 20

פעולות טעונות אישור בית המשפט

Go

7

סעיף 21

הגנת צד שלישי

Go

8

סעיף 22

אחריות ההורים

Go

8

סעיף 23

הכנסות הקטין ונכסיו

Go

8

סעיף 24

הסכם בין הורים החיים בנפרד

Go

8

סעיף 25

קביעת בית המשפט באין הסכם בין ההורים

Go

8

סעיף 26

הורה שאינו מסוגל למלא חובתו

Go

8

סעיף 27

שלילת האפוטרופסות או הגבלתה

Go

8

סעיף 28

אפוטרופוס בנוסף על הורה

Go

8

סעיף 28א

זכותם של הורים שכולים

Go

8

סעיף 28ב

בקשה בעניין קשר בין קטין ובין הורי הוריו

Go

8

סעיף 29

הורה שאפוטרופסותו הוגבלה

Go

8

סעיף 30

סייגים לסעיפים 28, 29

Go

9

סעיף 31

נכסים שאינם בהנהלת ההורים

Go

9

סעיף 32

שמירת דינים

Go

9

 

פרק שני1: ייפוי כוח מתמשך

Go

9

 

סימן א': הגדרות

Go

9

סעיף 32א

הגדרות   פרק שני1

Go

9

 

סימן ב': מינוי מיופה כוח

Go

9

סעיף 32ב

מינוי מיופה כוח

Go

9

סעיף 32ג

מי רשאי להתמנות למיופה כוח

Go

9

סעיף 32ד

מיופה כוח במשותף

Go

10

סעיף 32ה

מיופה כוח מחליף

Go

10

 

סימן ג': סמכויות מיופה כוח

Go

10

סעיף 32ו

סמכויות מיופה כוח

Go

10

סעיף 32ז

חיובי מיופה הכוח

Go

12

סעיף 32ח

דרכי פעולתו של מיופה כוח

Go

12

סעיף 32ט

דרכי קבלת החלטות בעניינו של הממנה

Go

13

סעיף 32י

תנאי לפעולה לפי ייפוי כוח

Go

13

סעיף 32יא

הגנת צד שלישי

Go

14

סעיף 32יב

שכר מיופה כוח והוצאותיו

Go

14

 

סימן ד': ייפוי כוח מתמשך

Go

14

סעיף 32יג

אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך

Go

14

סעיף 32יד

חתימה על ייפוי כוח מתמשך

Go

14

סעיף 32טו

ייפוי כוח רפואי

Go

15

סעיף 32טז

דיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי על החלטות ופעולות של מיופה הכוח

Go

15

סעיף 32יז

הפקדת ייפוי כוח מתמשך

Go

16

סעיף 32יח

קבלת מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך

Go

16

סעיף 32יט

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

Go

16

סעיף 32כ

אי שלילת כשרותו המשפ

  

 

גלילה למעלה
Play Video
דילוג לתוכן