יפויי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי מחייב שמאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע איך ומי ידאג לענייניו השונים (גופ ו/או רכוש) כאשר בעתיד כלשהו לאחר החתימה על ייפוי הכוח המתמשך, לא יוכל לדאוג להם באופן עצמאי. מצבים אופייניים המצדיקים עריכת ייפוי כוח מתמשך הנם מחלות מכל סוג, ירידה ביכולת קוגניטיבית, מחלות זיקנה וכד'.

מאחר וייפוי כוח מתמשך נותן למיופה הכוח "מנדט" לפעול מול צדדים שלישיים – ובכלל זה יורשים ו/או בעלי עניין שעלולים שלא לאהוב את המהלך ואף לתקוף את כשרותו בבית המשפט לענייני משפחה, רצוי שתהייה ראיה כי ביום החתימה על ייפוי הכוח המתמשך, היה מייפה הכוח כשיר מכל בחינה רפואית ומנטלית לחתום עליו וכי הוא  הבין את כל המשמעויות והתוצאות שינבעו מיישומו של ייפוי הכוח המתמשך הזה.

דרך קלאסית מומלצת להשיג ראיה כזו, הנה כי ביום החתימה על ייפוי הכוח המתמשך ואף רצוי כי יהיה זה בשעה סמוכה לשעת החתימה עליו, יבקר מייפה הכוח – שיהיה מן הסתם אדם מבוגר מאוד ו/או מי שצופה כי הוא עלול בעתיד קרוב כלשהו לאבד את היכולת לפעול בענייניו בעצמו – אצל רופא מומחה נוירולוג ו/או פסיכיאטר.

מהם הוא ישאף לקבל אישור (ערוך על-פי דין) כי הוא נבדק באותו יום (ובשעה שבה נבדק) וכי נמצא כשיר לחתימה בתחום התמחותו/ם כלומר, הוא מבין את המשמעות ואת התוצאות האפשריות מיישומו של ייפוי הכוח המתמשך הזה.

ייפוי הכוח המתמשך יכול שייפרט את הפעולות אותן רשאי מיופה הכוח לבצע מכוחו, ויכול שלא לפרט ולהשאיר לו את הסמכות לנהוג בכל עניין שייפוי הכוח המתמשך מתייחס אליו (רפואי ו/או רכושי) על-פי שיקול דעתו.

מובן כי מייפה כוח כזה לא יכול להסמיך מישהו להיות מיופה כוח מטעמו בייפוי כוח מתמשך, בלא ידיעתו והסכמתו המפורשת של מיופה הכוח.

ניתן למנות גם "מיופה כוח חלופי" שיחליף את מיופה הכוח במידה וזה לא יוכל עוד לבצע את תפקידו על-פי ייפוי הכוח המתמשך.

כתבו לנו

מפעם לפעם עשויים להתעורר אצל מיופה הכוח סימני שאלה לגבי ביצוע פעולה כזו או אחרת. במקרה כזה הוא יפנה לקבלת הוראות מבית המשפט לענייני משפחה, בהליך מוסדר לעניין זה.

ייפוי הכוח המתמשך יכול להיות קצוב בזמן, להיות מותנה בקרות אירוע מסוים, להתבטל בקרות אירוע מסוים אחר, הכל לפי רצונו והנחיותיו של מייפה הכוח, מה שכמובן ימצא את ביטויו בהוראותיו של ייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי הכוח המתמשך הנו "מכשיר" חדש יחסית, המפשט את הדברים ומייתר ויכוחים מיותרים ואף מלחמות בין יורשים ו/או בעלי עניין כאלה או אחרים. האלטרנטיבה הפחות טובה הנה מה שהיה אפשרי ונהוג לפני התקנתו של מכשיר זה – כלומר דרישה לאפטרופסות (על מי שעל-פי המכשיר החדש הזה הקרוי ייפוי כוח מתמשך), בין אם על גופו, בין אם על רכושו, ובין אם על שניהם גם יחד.

על פני הדברים עולה כי על-פי המצב הקודם, הייתה הדרישה להתמנות לאפורטרופוס על האדם שבדיון, לאחר שהוא כבר מאבד את כשירותו (המנטלית ו/או הגופנית), מה שמפקיע ממנו בעצם, כל אמירה ולא כל שכן שליטה, על מי ומה ייעשה בו ו/או בנכסיו, במצב שבו הוא עצמו כבר לא יוכל לעשות זאת. בהתאמה, הדרישה להתמנות לאפוטרופוס תוגש על-ידי אדם אחר, ולא פעם יהיו כמה בעלי עניין שידרשו לקבל את המינוי כאפורטרופסים. מה שמן הסתם יוביל למאבקים ולמלחמות (כך בדרך כלל קורה). עוד יצויין כי הליך מינויו של אדם אחר כאפורטרופוס על אדם, הנו הליך משפטי לכל דבר ועניין.

כמובן שלפיכך, עדיף לערוך ייפוי כוח מתמשך, שבו ובמסגרתו, השליטה תהייה כולה בידיו של מייפה הכוח שהוא יהיה זה שיקבע, מי יעשה ומה יעשה עבורו ומטעמו, לאחר שהוא עצמו כבר לא יוכל לעשות זאת.

ייפוי כוח מתמשך יכול להיערך רק על-ידי עו"ד שהוכשר והוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך. בכל דרך אחרת לא יהיה לייפוי כוח כזה כל תוקף, ותוחמץ לגמרי המטרה שלשמה התבקשה עריכתו.

אני מאוד ממליץ לערוך ייפוי כוח מתמשך ליקיריך המזדקנים, כל זמן שהם עצמם עדיין יכולים לקבוע את עתידם, ובמדיה לא מעטה, גם את גורלם.

מפעם לפעם עשויים להתעורר אצל מיופה הכוח סימני שאלה לגבי ביצוע פעולה כזו או אחרת. במקרה כזה הוא יפנה לקבלת הוראות מבית המשפט לענייני משפחה, בהליך מוסדר לעניין זה.

ייפוי הכוח המתמשך יכול להיות קצוב בזמן, להיות מותנה בקרות אירוע מסוים, להתבטל בקרות אירוע מסוים אחר, הכל לפי רצונו והנחיותיו של מייפה הכוח, מה שכמובן ימצא את ביטויו בהוראותיו של ייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי הכוח המתמשך הנו "מכשיר" חדש יחסית, המפשט את הדברים ומייתר ויכוחים מיותרים ואף מלחמות בין יורשים ו/או בעלי עניין כאלה או אחרים. האלטרנטיבה הפחות טובה הנה מה שהיה אפשרי ונהוג לפני התקנתו של מכשיר זה – כלומר דרישה לאפטרופסות (על מי שעל-פי המכשיר החדש הזה הקרוי ייפוי כוח מתמשך), בין אם על גופו, בין אם על רכושו, ובין אם על שניהם גם יחד.

על פני הדברים עולה כי על-פי המצב הקודם, הייתה הדרישה להתמנות לאפורטרופוס על האדם שבדיון, לאחר שהוא כבר מאבד את כשירותו (המנטלית ו/או הגופנית), מה שמפקיע ממנו בעצם, כל אמירה ולא כל שכן שליטה, על מי ומה ייעשה בו ו/או בנכסיו, במצב שבו הוא עצמו כבר לא יוכל לעשות זאת. בהתאמה, הדרישה להתמנות לאפוטרופוס תוגש על-ידי אדם אחר, ולא פעם יהיו כמה בעלי עניין שידרשו לקבל את המינוי כאפורטרופסים. מה שמן הסתם יוביל למאבקים ולמלחמות (כך בדרך כלל קורה). עוד יצויין כי הליך מינויו של אדם אחר כאפורטרופוס על אדם, הנו הליך משפטי לכל דבר ועניין.

כמובן שלפיכך, עדיף לערוך ייפוי כוח מתמשך, שבו ובמסגרתו, השליטה תהייה כולה בידיו של מייפה הכוח שהוא יהיה זה שיקבע, מי יעשה ומה יעשה עבורו ומטעמו, לאחר שהוא עצמו כבר לא יוכל לעשות זאת.

ייפוי כוח מתמשך יכול להיערך רק על-ידי עו"ד שהוכשר והוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך. בכל דרך אחרת לא יהיה לייפוי כוח כזה כל תוקף, ותוחמץ לגמרי המטרה שלשמה התבקשה עריכתו.

אני מאוד ממליץ לערוך ייפוי כוח מתמשך ליקיריך המזדקנים, כל זמן שהם עצמם עדיין יכולים לקבוע את עתידם, ובמדיה לא מעטה, גם את גורלם.

גלילה למעלה
Play Video
דילוג לתוכן