זכויות להט"ב

Play Video

זכויות להט"ב (לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים) בישראל עברו שינויים מפליגים בשנים האחרונות ויש מגמה של הכרה הולכת וגדלה בזוגות חד-מיניים וזכויותיהם מצד מוסדות המדינה ומערכת המשפט.

אף שאלו אינם נהנים משוויון זכויות מלא וקיימים גילויי הומופוביה בישראל ואפליה, נראה כי הפסיקה בישראל אינה חורגת במידה משמעותית מהנורמה המקובלת בעולם המערבי, לעומת ההפליה הקיימת בחקיקה בישראל. נוסף לכך, ישראל חתומה על הצהרת האו"ם בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית.

החוק בישראל אינו מכיר בנישואים חד-מיניים או באיחוד אזרחי. על כן, דפוס חייהם של זוגות חד-מיניים מקביל לזה של "ידועים בציבור". בעקבות ההכרה שהעניק החוק הישראלי למוסד ה"ידועים בציבור", זוגות חד-מיניים זכאים לכל הזכויות הפיננסיות המוענקות לזוגות הטרוסקסואליים.

החוק בישראל אינו מתיר לזוגות מאותו המין לעבור תהליך של פונדקאות. לעומת זאת פסקי-דין שונים שניתנו במהלך השנים מעידים על הנטייה ההולכת וגוברת של ההכרה שהעניקה מערכת המשפט בישראל לזכויות הזוגות החד-מיניים. פסקי-הדין, שזכו לדיווח תקשורתי נרחב, מכסים מגוון תחומים ולרוב מנוסחים בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים.

הומוסקסואלים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים בישראל אינם נהנים משוויון זכויות חוקי מלא, והם נאבקים על מקומם בחברה ועל השוואת זכויותיהם האזרחיות, במיוחד בזוגיות ובהורות, לאלה של הטרוסקסואלים.

זוגות חד-מיניים בישראל חווים אפליה בתחום הנישואים ובאימוץ ילדים, ונמנעות מהן זכויות שונות המגיעות אך ורק לזוגות שנישאו על פי החוק – המגדיר נישואים כבין גבר לאישה בלבד. המסורתיות המאפיינת חלקים גדולים בחברה הישראלית, והיחס הסטיגמטי גורמים לפרטים ולזוגות חד-מיניים להסתיר את זהותם המינית ואת זוגיותם ואף כופים עליהם לעיתים לנהל חיים כפולים.

כתבו לנו

Play Video

– להט"בים אינם יכולים להינשא בישראל. המציאות הדתית פוליטית אינה מאפשרת זאת.

– הדרך היחידה עבור להט"בים למסד זוגיות בישראל – הנה בדרך של ידועים בציבור. הדרך לעשות כך הנה בשתי אפשרויות; 1) לעמוד בתנאים שבהם צריך לעמוד זוג הטרוסקסואלי כדי להיות מוכר כידוע בציבור, 2) לערוך הסכם חיים משותפים ולאשר אותו בבית המשפט לענייני משפחה.

– להט"בים שמתכננים להביא ילד לעולם (באמצעות פרטנר מג'נדר אחר למשל), טוב יעשו אם יערכו הסכם הורות ויאשרו אותו בבית המשפט לענייני משפחה. בהסכם כזה יהיו מפורטים דברים עקרוניים בצד דברים פרקטיים שאותם רואים ההורים המיועדים לחשובים להם. כמו למשל בנושאי חינוך ובריאות.

– חשוב לדעת! לילד שנולד למציאות כנ"ל יכולים להיות רק שני הורים. למשל; אם חברה להט"בית הרתה עבור הזוג והולידה לו ילד, גם אם היא תיקח חלק פעיל בגידולו של הילד הזה היא לא תיחשב הורה שלו מנקודת הראות של משרד הפנים. כאמור, לכל ילד, גם ילד לזוג להט"ב, יכולים להיות רק שני הורים.

– להט"בים שכן רוצים להינשא, יעשו זאת באחת מהמדינות המאפשרות נישואין אזרחיים – כמו קפריסין למשל.

– לאחר נישואין כאלה, יירשם הזוג כנשואים במשרד הפנים, כולל אינדיקציה בתעודת הזהות שהם אכן נשואים.

– אלא שלמרבה הפרדוקס והצער, אף אחד חוץ מרשם התושבים לא מכיר בנישואין האלה – במובנם הערכי פורמלי. מה שכן, רישום כזה במשרד הפנים כן מאפשר להם ליהנות מכל הזכויות הנלוות לזוג נשוי "רגיל" (ביטוח לאומי וכד').

– להט"בים שמעוניינים להתגרש, צריכים לעשות כן רק בבית המשפט לענייני משפחה (בניגוד לזוג הטרוסקסואלי שיוכל להתגרש רק בבית הדין הרבני). גירושין פורמליים שכאלה חשובים למעשה, רק עבור אותם זכויות שעומדות להם כזוג נשוי כתוצאה מרישומם ככאלה במשרד הפנים. עתה הם יירשמו כגרושים, מה שיאפשר לכל אחד מהם להירשם מחדש כנשוי במשרד הפנים עם בן זוג חדש.

– לעניין מזונות ילדים אם בני הזוג מתגרשים, חובת המזונות תהייה מוטלת על מי מהם שהיה בתפקיד האבא בזוגיות זו. גם אם מדובר בזוג נשים.

גלילה למעלה

זכויות להט"ב

Play Video
דילוג לתוכן